Tin tức

  • Các phương pháp ghi nhớ

    Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp

    xem chi tiết
  • 6 yêu cầu cho việc học tốt

    Học tập là việc vô cùng quan trọng để tích lũy những tri thức cũng như các kỹ năng phục vụ cho cuộc sống của mỗi cá nhân. Tuy nhiên học thế nào là đúng phương pháp thì không phải là điều đơn giản. Dưới đây là 6 yêu cầu cho việc học tập tốt cho mọi học sinh, sinh viên.

    xem chi tiết
 First ... Trang trước 7 8 9 10 11 Tiếp