Thiết kế theo yêu cầu

Tập nhãn riêng dành cho công ty, tổ chức giáo dục, trường học, gia công xuất khẩu, hàng nhãn riêng

  - Công ty: tập dùng làm vật phẩm khuyến mãi, là phương tiện quảng cáo hiệu quả, có tuổi thọ cao, chi phí thấp
  - Tổ chức giáo dục, tổ chức phính phủ: tập tài trợ cho các chương trình giáo dục, ví dụ: EMG, Partage, Quỹ CEP, Dariu Foundation, ...
  - Trường học: Tập in theo thiết kế riêng của trường dùng bán kèm cho học sinh, hoặc phát thưởng, giấy khen, giấy kiểm tra, giấy thi