Thành tựu và chứng nhận

Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho cá nhân người sáng lập đã có nhiều cống hiến cho giáo dục

Bằng khen của Bộ Công thương năm 2016

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM năm 2016