Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mạng: Tập Việt cam kết cung cấp quyển tập học sinh tốt nhất, đẹp nhất mang lại cho thế thế hệ trẻ Việt Nam sự hứng khởi, tự tin trong học tập.

 

Tầm nhìn: Trở thành một doanh nghiệp bền vững - hiệu quả - tinh gọn, mang lại hiệu quả cao nhất cho thành viên, khách hàng.