Lovely

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của cha và con gái

STT

Mã SP

Tên sản phẩm/Qui cách

Ảnh dòng kẻ

Đóng gói

1

T04

 - Lovely 96tr ôly (70gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ ô ly ngang

 - Định lượng: 70gsm (±2)

10 quyển/bloc

140 quyển/thùng

2

T04R

 - Lovely 96tr caro (70gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ caro (2x2mm)

 - Định lượng: 70gsm (±2)

10 quyển/bloc

140 quyển/thùng