Noisy Boy

STT

Mã SP

Tên sản phẩm/Qui cách

Ảnh dòng kẻ

Đóng gói

1

T11

 - Noisy Boy 96tr ôly (58gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ ô ly ngang

 - Định lượng: 58gsm (±2)

10 quyển/bloc,

100 quyển/cây