Sổ bìa cứng New Style

Mã SP: SB01
Sổ Bìa bồi Starbook New Style
Định lượng 80gsm
Kích thước 15.5x20.5cm
Số trang: 160trang, 75 quyển/thùng