Music & Life

STT Mã SP Tên sản phẩm/Qui cách Ảnh dòng kẻ Đóng gói

1

T04

 - Music&Life 96tr ôly (70gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ ô ly ngang

 - Định lượng: 70gsm (±2)


10 quyển/bloc

200 quyển/thùng

2

T04R

 - Music&Life 96tr caro (70gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ caro (2x2mm)

 - Định lượng: 70gsm (±2)


10 quyển/bloc

200 quyển/thùng

3

 T04R+

 - Music&Life 96tr 5ôly (70gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ 5 ôly (2x2mm)

 - Định lượng: 70gsm (±2)10 quyển/bloc

200 quyển/thùng