Let's Go

STT

Mã SP

Tên sản phẩm/Qui cách

Ảnh dòng kẻ

Đóng gói

1

T10R

 - Let's Go Happy Day 96tr Caro (80gsm)

 - Số trang: 96trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ caro (2x2mm)

 - Định lượng: 80gsm (±2)

10 quyển/bloc

160 quyển/thùng