Kiểm tra

STT

Mã SP

Tên sản phẩm/Qui cách

Ảnh dòng kẻ

Đóng gói

1

TKT01R

 - Kiểm tra Fruit Kids 80tr Caro (80gsm)

 - Số trang: 80trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ caro (2x2mm)

 - Định lượng: 80gsm (±2)

10 quyển/bloc, 100 quyển/cây

6

TKT01R+

 - Kiểm tra Fruit Kids 80tr 5ôly (80gsm)

 - Số trang: 80trang

 - Kích thước: 155x205 (±2mm)

 - Dòng kẻ 5 ôly (2x2mm)

 - Định lượng: 80gsm (±2)

10 quyển/bloc, 100 quyển/cây