Football

STT

Mã SP

Tên sản phẩm/Qui cách

Ảnh dòng kẻ

Đóng gói

1

TSV022

 - Football 200tr Sinh viên (58gsm)

 - Số trang: 200trang

 - Kích thước: 175x255 (±2mm)

 - Dòng kẻ ôly ngang

 - Định lượng: 58gsm (±2)

05 quyển/bloc

50 quyển/cây