Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển luôn dựa trên giá trị nền tảng:

 + Hiệu quả: làm đúng ngay từ đầu, luôn mang lại lợi ích cao nhất cho công ty, khách hàng, mang lại sự giàu có và thỏa mãn cuộc sống của thành viên.
 + Tinh gọn: Không có khâu thừa, sản phẩm thừa, linh hoạt, đúng lúc.
 + Sẵn sàng: luôn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với sự hứng khởi, chuyên nghiệp trong mọi tình huống.
 + Tôn trọng: Tất cả người Tập Việt đều tin cậy, biết lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, tôn trong khách hàng